top of page
MAX SPORT - 8658四向彈力護手肘 手肘整圈量度

MAX SPORT - 8658四向彈力護手肘 手肘整圈量度

.四向彈力系列產品
.穿戴舒適,能促進血液循環
.有助舒緩手肘及關節的痛楚
.為受傷部位提供適當承拓力及壓力

    HK$59.00價格
    bottom of page