top of page
[MS-7200]高級矽膠 防霧 防UV 泳鏡

[MS-7200]高級矽膠 防霧 防UV 泳鏡

.快速調較帶,容易配帶

.一體化鏡片連鼻托

.防霧、防UV

.材質:矽膠,柔軟富彈性,貼面又適舒,不容易入水

.鏡片較寬,視野更廣更清晰

    HK$99.00Price
    Colour
    bottom of page